Fam. Sol-Severijnen
Genealogie | ca. 1600 - heden | Reusel NB & Meer (B)

Welkom op deze Website

Genealogie


Familie Sol - Severijnen


In Memoriam


In memoriam Jan Sol

Op 8 juli 2020 is na een veelbewogen leven en na een lange periode van afnemende gezondheid Jan Sol overleden. Jan heeft deze genealogie site opgezet. Ik, de jongste broer van Jan zal proberen deze site bij te houden. Eventuele suggesties en/of reacties zijn altijd welkom.
Gert-Jan Sol
Email: gertjan@solbreda.nl


Belangrijk


Effen, Victor en Maria 50jr getrouwd

De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Omdat er persoonsgegevens van nog levende of kort geleden overleden personen in voorkomen kan ik me voorstellen dat sommige van U bezwaar c.q. op- of  aanmerkingen hebben op enigerlei vermelding. Laat mij het weten  en ik pas per direct deze pagina aan.  Uw gegevens zijn wel van wezenlijk belang voor een juiste en complete  publicatie. Verdere achtergrondgegevens van alle personen zijn en worden ook  niet op de site geplaatst.


Genealogie


Een genealogie is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon. Van de mannelijke voorouder worden de gegevens vermeld van zijn kinderen, van de kinderen van zijn zonen (dus de kleinkinderen van de oorspronkelijke voorouder), van die kleinzonen weer de kinderen (dus de achterkleinkinderen van de oorspronkelijke voorouder) enzovoort. Om een genealogie te maken moet eerst begonnen worden met het opstellen van een stamreeks en van de oudst gevonden stamvader kan dan weer teruggewerkt worden naar het heden.


Parenteel


In een parenteel worden alle nakomelingen vermeld van een paar. Hier gaat men dus van het verleden naar het heden.  In een parenteel wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn gevolgd. De nummering volgt de verschillende generaties.  De eerste generatie krijgt het Romeinse getal I. De kinderen worden vermeld en voor het geval deze kinderen weer nakomelingen hebben, staat er achter hun naam een verwijzing waar ze in de volgende generatie te vinden zijn. In de tweede generatie zal het getal beginnen met een Romeinse II. Ook wordt daar weer terugverwezen naar de ouders, waardoor het geheel overzichtelijk blijft. Binnen een parenteel zijn alle 'genummerde personen' op de een of andere manier verwand aan elkaar.


Kwartierstaat


In een kwartierstaat wordt uitgegaan van het heden naar het verleden. De persoon waarmee wordt begonnen wordt kwartierdrager of probandus genoemd. In deze kwartierstaat is een broer en zus als uitgangspunt genomen. Van deze personen worden de ouders genomen, hiervan weer de ouders en van deze ouders weer de ouders, enz., enz. Omdat een kwartierstaat daardoor altijd een vaste volgorde heeft, hebben de voorouders die in de kwartierstaat voorkomen een vaste nummering gekregen. De kwartierdragers krijgen nummer 1. Hun vader krijgt nummer 2. De moeder nummer 3. Vader's vader wordt nummer 4, enz. De  man heeft dus altijd een even nummer en de vrouw een oneven nummer.


Gezocht


  1. Voorlopig zijn op deze site twee kwartierstaten van Jan Sol en Wilhelmina Severijnen en 3 parentelen geplaatst. De genealogie is nog lang niet kompleet. Er ontbreken nog veel gegevens.  Mocht u over aanvullingen beschikken dan ben ik hierin natuurlijk zeer geïnteresseerd. Wilt u hiervoor contact met mij opnemen door het contact-formulier in te vullen.

  2. Nu veel basisgegevens van voorouders bekend zijn is de volgende stap het verzamelen van verdere informatie over deze personen. Indien u hierover informatie heeft of weet waar deze te vinden is dan hoor ik dat graag van u.

  3. Ook bidprentjes, trouwboekjes, foto's en andere documenten die betrekking hebben op de familie's Sol, Severijnen, Paantjes, Joosen zijn van harte welkom. Ik kan deze eventueel zelf kopiëren of digitaal fotograferen.
    Deze zal ik onder Media op de site plaatsen.


Solbreda.NL


  • Terug naar de Homepagina van solbreda.nl kan HIER.
  • Copyright © www.solbreda.nl 2020